Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi BİGR Uyum Danışmanlığı

cddo bilgi ve iletisim guvenligi rehberi

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken "Bilgi ve İletişim Güvenliği" tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi" tarafından “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” 24.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren Genelge ile, yasal düzenleme boyutunda ülke çapında bilgi güvenliği seviyesinin arttırılması amaçlanmıştır.

MOBİNTEK Danışmalık olarak; yorucu ve karmaşık uyum sürecinde kurumların "Rehber Uygulama Yol Haritası" oluşturularak Bilgi ve lletişim Güvenliği Rehberine uyumluluğu çerçevesinde, kurum içerisinde birlikte oluşturduğumuz uyum ekibi ile Varlık gruplarının belirlenmesi ve  varlıklara mevcutta uygulanan tedbirler rehberde belirtilen tedbirlerle karşılaştırılarak rehberde belirtilen Temmuz 2020’den itibaren 6 ay içerisinde yapılması gerekli olan "Mevcut Durum ve Boşluk Analizini" oluşturulmasını sağlamaktayız.

Ayrıca kurumun "Varlıkların Kritiklik Derecelerinin Belirlenmesi" için çalışmaları birlikte yürütmekteyiz.

Rehberde belirtildiği üzere

  • Kritiklik derecesi 1 olan tedbirlerin uygulanması için Temmuz 2020’den itibaren 18 Ay
  • Kritiklik derecesi 2 olan tedbirlerin uygulanması için Temmuz 2020’den itibaren 21 Ay
  • Kritiklik derecesi 3 olan tedbirlerin uygulanması için Temmuz 2020’den itibaren 24 Ay süre tanınmıştır.
  • Tedbir uygulanmaya başlandıktan sonra periyodik olarak proje ilerleme raporlarının hazırlanması beklenmektedir. 

 cddo bilgi ve iletisim guvenligi denetim rehberi

Kurumların Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyumluluğu açısından geldiği noktayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönğüşüm Ofisi Denetim Rehberi kontrol maddelerine göre gerçekleştirip kurumu rehbere tam uyumlu hale getirmekteyiz.

Bu çerçevede Tüm kamu kurumlarının 27.07.2022 tarihine kadar sisteme uyum çalışmalarının rehbere uygun olarak tamamlanması,
31.12.2022' ye kadar da denetim rehberi kapsamında iç denetim yapılması ya da yaptırılması istenmekte. Bu süreçte kurumlara destek hizmeti vermekteyiz.

İletişim Bilgilerimiz 

Telefon: +90 224 362 53 62

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.