Bilgi Güvenliği Politikamız

Mobintek; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile; iş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. “Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları‘’ ile Mobintek bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunması sağlamaktadır.

Bu yolla müşteri, çalışan ve tedarikçilerimiz ile diğer kurum ve kişilerin de bize emanet edilen bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacındayız. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi ilkeleri doğrultusunda hizmet verebilmek için kurulmuş olan organizasyonumuzun tüm bileşenlerini en üst standartta tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bilgi Güvenliğinde geldiğimiz noktayı sürekli daha ileri taşımak ve alandaki gelişmeleri takip etmek için gerekli ortamı yaratmak en önemli çalışma prensiplerimizden olacaktır.