SPICE TS ISO IEC 15504 Danışmanlık Hizmeti

iso 15504 SPICE 001

 

SPICE TS ISO IEC 15504 nedir?

Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk sertifikasıdır. SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekâmül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.

SPICE Organizasyonel Olgunluk Seviyeleri:

SPICE Organizasyonel Olgunluk Seviyesi belirlenmesi için TSE tarafından tetkik gerçekleştirilmektedir. SPICE modelinde sertifika verilen 5 seviye vardır.

SPICE metodolojisi ile ilk defa tanışan firmaların Seviye-1 veya Seviye-2’yi hedeflemeleri tavsiye edilmektedir. Seviye atlamak için öncelikle firmanın SPICE kültürünü sağlaması gerekmektedir. Bu da yaklaşık 3 yıllık süreyi bulmaktadır.

Seviye 1: Genel olarak yazılım geliştirme (mühendislik ) süreçlerinden oluşmaktadır. Bu seviye için standartta belirtilen Minimum 7 süreçte başarı sağlamak gerekmektedir.

Seviye 2: Minimum 15 Süreç. Seviye 1’de yazılım geliştirme süreçlerini SPICE modeline uygun olarak gerçekleştirdiğini kanıtlayan (üretim) bir firmanın mühendislik süreçlerine ek olarak destek süreçleri (dokümantasyon, konfigürasyon, kalite güvence, doğrulama gibi süreçler) ve yönetim süreçlerini (Proje yönetimi ve risk yönetimi) süreçlerinin de TS ISO IEC 15504 standardına uygunluğunu sağlamak gerekmektedir. Seviye-1’deki 7 sürece ek olarak minimum 8 tane daha süreçte daha başarı sağlamak gerekmektedir.

Seviye-3: Minimum 26 süreç. Seviye-1 ve 2 de yetkinliği olan bir firmanın altyapı, insan kaynakları, ölçüm, eğitim, varlık yönetimi gibi süreçlerin de eklenmesiyle kurumsal bir seviyenin, standart süreçlerin tarif edildiği bir organizasyonun inşa edilmesi anlamına gelen seviyedir.

Seviye-4 ve Seviye-5 düzeyinde firmanın uyguladığı bütün süreçlerde istatistiksel ölçüm altyapısını sağlaması, hata işleme, yeniden işleme gibi maliyetleri minimize edip ve şirketin verilerini sürekli yorumlayarak kurumsal hedefleri revize etmeleri, projeksiyonlar yapmaları anlamına gelmektedir. Şirketin bu verilere dayanarak güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemesi, yenilikçilik düzeyinin artırılarak daha rekabetçi bir düzeye kavuşmasını hedeflemektedir.

ISO 15504 SPICE NEDEN GEREKLİDİR?

Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik 29.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 29.09.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile kamu idarelerince yapılan bilişim projelerine ilişkin hizmet alımlarının güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması, zaman ve maliyet kaybının azaltılması hedeflenmektedir. Kamuya yazılım hizmeti veren tüm firmaların ISO 15504 SPICE veya CMMI belgesine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. Burada amaç; özel firmaların uluslararası standartlarda yazılım geliştirerek, kamuya yazılımların yüksek kaliteli ve en az hatalı olmasının sağlanmasıdır.

Yazılım Yetki Belgesi; yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini tedarik edecek katılımcılar için düzenlenen belgeyi ifade eder.

İletişim Bilgilerimiz 

Telefon: +90 224 362 53 62

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.